Hội thảo ứng dụng vật liệu lam tôn trong trang trí nội ngoại thất.